Najveći broj početnih požara otkrivaju obični ljudi, s ograničenim iskustvom gašenja požara, no koji ipak mogu bitno utjecati na prve faze razvoja požara. MONNEX može značiti bitnu razliku i ovim ljudima dati sposobnost da spriječe krizu i onemoguće pakao u vašoj tvrtki. MONNEX je općenito priznat kao najučinkovitiji suhi prah na svijetu za gašenje  svih zapaljivih tekućina i plinova, uključujući one pri kojima postoji dodatna opasnost od električne struje (Klasa BCE). MONNEX ima posebna tehnička svojstva, koja ga dižu za dva koplja iznad drugih BCE prahova. Visoke temperature u zoni izgaranja uzrokuju da čestice MONNEX -a eksplodiraju, rasprskavajući u vatri prah u mikroskopske čestice. Ovime se njegova kontaktna površina dramatično povećava, što snažno ubrzava vezanje slobodnih radikala koji potječu lančanu reakciju gorenja. Posljedica toga je  visoka efikasnost i brzina prilikom gašenja požara. Testovi su pokazali da ove specijalne osobine pomažu zaposlenicima i neuvježbanim korisnicima aparata sa suhim prahom da postignu veći uspjeh pri gašenju požara. Konačni rezultat je da im je ovaj prah pomogao eliminirati nedostatke njihove tehnike i osigurati gašenje svih plamenova, čime se sprječava opasnost od natražnog gorenja. U rukama profesionalca, aparat sa samo 1 kg MONNEX praha može gotovo trenutno ugasiti tipsku tavu 144B s 96 L Heptana, površine 4,52 m2 . MONNEX predstavlja svoju vlastitu klasu, nadmašujući sve druge suhe vatrogasne prahove, pomažu da bolje zaštitite svoju imovinu.
Meni

Prah za gašenje požara

1 PROIZVOD

Kategorije

Prikaz

Proizvoda po stranici

Hide Filter