QRAE 3 je robustan, višenamjenski detektor koji osigurava kontinuirano praćenje kisika (O2), izloženosti zapaljivim i otrovnim plinovima, uključujući sumporovodik (H2S), ugljični monoksid (CO ), sumporni dioksid (SO2) i cijanovodik (HCN). Bežični QRAE 3 detektor nudi pristup očitanja i alarmiranja statusa radnika u stvarnom vremenu.  Na taj način radnici koji su izvan neposrednog područja opasnosti imaju podatke o stanju u "vrućoj zoni" što im omogućuje brže odlučivanje i reagiranje kako bi se spasili životi i zaštitila imovina.
Meni

QRAE 3

  • QRAE 3
  • qrae3-one-to-four-sensor-gas-monitor-diffusion-front.jpg
  • QRAE 3
  • qrae3-one-to-four-sensor-gas-monitor-diffusion-front.jpg

Kratki opis

QRAE 3 je višenamjenski, bežični detektor za kontrolu plinova u realnom vremenu. prikaži više

- +

Cijena

Cijena na upit

Količina

- +

Ukupno

Cijena na upit

Opis

QRAE 3 je robustan, višenamjenski detektor koji osigurava kontinuirano praćenje kisika (O2), izloženosti zapaljivim i otrovnim plinovima, uključujući sumporovodik (H2S), ugljični monoksid (CO ), sumporni dioksid (SO2) i cijanovodik (HCN).

Bežični QRAE 3 detektor nudi pristup očitanja i alarmiranja statusa radnika u stvarnom vremenu.  Na taj način radnici koji su izvan neposrednog područja opasnosti imaju podatke o stanju u “vrućoj zoni” što im omogućuje brže odlučivanje i reagiranje kako bi se spasili životi i zaštitila imovina.