Teh-projekt Inženjering d.o.o

Kumičićeva 61, HR-51000 Rijeka, Croatia

Tel: 051 210-407; 403-483; Fax: 051 403-484

e-mail: info@tehprojekt.com

Vatrostop

Oprema iz programa VATROSTOP ima zajedničku karakteristiku jednostavnosti i robusnosti, lake i brze manipulacije, uz nenadmašnu kvalitetu same izvedbe. Inžinjering kao simbioza bogatog znanja, iskustva i kvalitete opreme daje investitorima rezultat koji je veći od zbroja pojedinih komponenti.

Kutne mlaznice za vodu 

Mlaznica je namijenjena za hlađenje postrojenja i spremnika naftnih derivata, za stvaranje zaštitne vodene zavjese kod požara, za vlaženje zraka i sl. Mlaznica baca lepezasti mlaz vode pod kutem od 160O (120O-180O prema upitu) i primjenjiva je je za pritiske od 1 do 15 bara (pretlaka). Mlaznica se izrađuje u 6 veličina, kapaciteti (u litrama/min) su vidljivi u dijagramu. 

Mlaznica je izrađena iz mesinga. Priključenje mlaznice na cjevovod je preko vanjskog nareza R1/2". Montira se ključem (OK 22), uobičajeno na kolčak privaren na cjevovod. Specijalne izvedbe po posebnom upitu.

Tlačni dozatori pjenila TDP

Tlačni dozator pjenila TDP primjenjuje se za zaštitu od požara u rafinerijama nafte, keminjskoj industriji, tankerskim i drugim lukama, pretakalištima i skladištima zapaljivih tekućina, aerodromima i na  drugim mjestima, gdje se zaštita od požara ostvaruje primjenom pjene. Ovakav način stvaranja mješevine voda-pjenilo preporučuje se naročito tamo gdje je potrebno dozirati velike količine pjenila u vodu, s minimalnim korištenjem radne snage, u uvjetima varijabilnog tlaka i protoka vode a bez korištenja pumpi i kontrolnih sistema. Uz stvaranje mješavine voda-pjenilo u određenoj koncentraciji, TDP ujedno služi i za pohranjivanje pjenila.  Sistem se može koristiti za sve vrste pjenila (P, FP, AFFF, FFFP, AR, S). 

Zračna komora ZK 


Zračna komora ZK služi za stvaranje zračne pjene iz mješavine voda-pjenilo. Primjenjuje se pri zaštiti od požara u rafinerijama nafte, kemijskoj industriji, tankerskim i drugim lukama, pretakalištima i skladištima zapaljivih tekućina i na ostalim mjestima gdje se zaštita od požara ostvaruje primjenom pjene. Protokom mješavine voda-pjenilo kroz sapnicu komore, usisava se zrak i stvara zračna pjena. Zračna komora se ugrađuje pri vrhu plašta verikalnih cilindričnih spremnika s fiksnim i plivajućim krovom. Razlikuju se tip ZK-Z koja ima ugrađenu lomljivu membranu i postavlja se na spremnik s fiksnim krovom, i tip ZK-S koja nema ugrađenu membranu i postavlja se na spremnik s plivajućim krovom, separator, tankvanu ili u sličan otvoreni sistem. Koristi sve vrste pjenila ( P, FP, AFFF, FFFP, AR, S).