Teh-projekt Inženjering d.o.o

Kumičićeva 61, HR-51000 Rijeka, Croatia

Tel: 051 210-407; 403-483; Fax: 051 403-484

e-mail: info@tehprojekt.com

Uže Lanex Tendon 12mm

Zahvaljujući jedinstvenoj izradi i tehnološkoj doradi, statična užad omogućava opterečenja prilikom pada veća od 22 kN kod mase 100 kg (u usporedbi sa standardnim padom mase 80 kg za tip B užeta).

Snaga užeta s čvorovima je veća od 15 kN za za preiod od 3 minute bez oštećenja jezgre i plašta (tip B užad se testira na 12 kN za razdoblje od 3 minute). 

To je prednost koju zahtjevaju vatrogasci, spašavatelji i radnici koji rade na visinama. Ovakav konopac povećava sigurnost u kritičnim situacijama , naročito  jer  dodatno opterećenje stvara zaštitna oprema, oprema za spašavanje, prvu pomoć i alati.

Slični proizvodi